Procedures en voorschriften worden alsmaar complexer, checklisten groeien en worden alsmaar langer.    
     
Hoe kunt u effectief regelen dat uw gegevens voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitscriteria ?    
     
Op basis van vastlegging van eisen kan ik voor u een rapportage maken die ieder dag de brongegevens controleert en rapporteert welke gegevens ontbreken en tips tonen welke acties ondernomen moeten worden om de kaliteit van registratie te optimaliseren.   Get in control.
     
In een samenwerking met u en/of uw medewerkers stel ik eisen voor gegevens op, automatiseer de controle en rapporteer naar betrokkenen met advies voor tijdige aanpassing van gegevens.    
     
Hierdoor bent u verzekerd van juistheid en volledigheid van registratie en ondersteunt u uw medewerkers op een effectieve wijze.   Stay in control.