Worden uw projecten op tijd, naar wens en binnen budget opgeleverd ?

 

Is dit bij u het geval dan feliciteer ik u daar graag mee en realiseer u dat u een uitzondering bent.

 

Vaak ontbreekt het aan de tijd om naast de dagelijkse werkzaamheden een project te bewaken.

 

Als projectleider verwacht ik betrokkenheid van het management, een voorwaarde om een project te laten slagen. Medewerkers houd ik gemotiveerd door hen te informeren en te stimuleren.

 

De gebruikte projectmethode vind ik minder belangrijk. Zij moet aansluiten bij de projectomvang en verantwoording en tijdige bijsturing mogelijk maken.