Waar gebruiken wij uw gegevens voor:

We gebruiken bovenstaande gegevens om de opdracht te kunnen uitvoeren en met u te communiceren en de verrichte werkzaamheden te factureren.

Voor specifieke opdrachten kan het wenselijk  zijn een samenwerking met een partner aan te gaan, die mogelijk rechtstreeks met u communiceert.

Partners van informatievisie krijgen hiervoor, na uw e-mail/schriftelijke toestemming, beschikking over de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Evt naam en functie contactperso(o)n(en) / afdelingen
  • Adres en woonplaats;
  • Telefoonnummer contactperso(o)n(en) /afdelingen;
  • GSMnummer contactperso(o)n(en);
  • E-mailadres contactperso(o)n(en) / afdelingen;
  • IBAN en naam rekeninghouder, bij akkoord opdracht.

 

Hoe communiceren wij met u:

Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met u, via het e-mailadres dat u offerte aanvraag aans ons doorgeeft. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier op onze website als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen. Ons telefoonnummer en een link naar het contactformulier vindt u onderaan dit document.  

Wij zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

 

Websites van derden:

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan.

 

Wijzigingen in dit privacystatement:

Wij kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacystatement is het laatst bijgewerkt op 19-5-2018.

 

Uw rechten:

Indien u een overeenkomst heeft afgesloten met Informatievisie, kunt u ons een verzoek toesturen om de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van uw data te ontvangen. Indien u dit aangeeft kunnen wij deze export ook naar een andere organisatie doorsturen. Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u via het contactformulier of telefonisch contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer en een link naar het contactformulier vindt u onderaan dit document. Wanneer u een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. 

 

U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Als u vragen of verzoeken heeft kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen :

  • Telefonisch, via 06-44082783;
  • Via het algemene contactformulier op de website van Informatievisie.

 

Wanneer u naar aanleiding van dit privacystatement vragen hebt aan Informatievisie dan kunt u die richten aan Informatievisie, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..